PEREMPUAN DAN LELAKI DI MATA HUKUM ISLAM

Perempuan perlu taat kepada suaminya. Setelah itu, baru kepada bapak dan ibunya. Namun, tahukah Anda bahwa lelaki wajib taat kepada Ibunya tiga kali lebih utama daripada kepada bapaknya?

Perempuan menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki. Namun, tahukah Anda bahwa harta itu menjadi milik pribadinya dan tidak perlu diserahkan kepada suaminya, sedangkan apabila lelaki menerima warisan, ia perlu (wajib) juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya?

Perempuan perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak. Namun, tahukah Anda bahwa setiap saat perempuan didoakan oleh seluruh umat, malaikat, dan seluruh makhluk Allah SWT di muka bumi ini, serta jika ia mati karena melahirkan adalah syahid dan niscaya surga akan menantinya.

Di akhirat kelak, seorang lelaki akan mempertanggungjawabkan empat perempuan, yaitu istri, ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan. Artinya, bagi seorang perempuan-tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh empat orang lelaki, yaitu suami, ayah, anak lelaki, dan saudara lelaki.

BACA JUGA: SEHELAI RAMBUTMU LEBIH MULIA DARIPADA JUBAH ULAMA

Seorang perempuan boleh memasuki pintu surga melalui pintu surga yang mana saja yang disukainya dengan syarat shalat lima waktu, menutup aurat, puasa pada bulan Ramadhan, dan taat kepada suaminya. Seorang lelaki wajib berjihad fii sabilillaah. Sementara itu, bagi perempuan jika taat kepada suaminya serta menunaikan tanggung jawabnya kepada Allah SWT, ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang yang pergi berjihad fii sabilillaah tanpa perlu mengangkat senjata.